Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
empora
tribúna, alebo galéria v kostole, ktorá rozširuje použiteľný priestor, oddeľuje určité obce veriacich, tiež spevácka empora pre chórových spevákov = pravá (empora je súčasťou vybudovaného horného podlažia), nepravá (má priehľad do krovu a podlažie nie je rozvinuté), zdanlivá (vyjadrená len otvormi v stene, je nepoužiteľná bez podlahy)www.pamiatkynaslovensku.sk