Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
epitaf
pôvodne pohrebná reč alebo náhrobný nápis; od stredoveku kamenná alebo kovová reliéfna doska zasadzovaná do kostolnej steny dnu alebo zvonku na pamiatku zomrelého. Epitaf však nie je náhrobným kameňom, pretože za ním ani pod ním nie je hrob.www.pamiatkynaslovensku.sk