Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
exaktný
vedecký, presný, prísne vedeckýwww.pamiatkynaslovensku.sk