Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
expanzia
násilné rozširovanie územia a vplyvu, zväčša späté s vojenským ťažením, rozpínavosť, výbojnosťwww.pamiatkynaslovensku.sk