Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
fabión
zaoblený prechod medzi stropom a zvislou stenouwww.pamiatkynaslovensku.sk