Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fačkov - Kostol sv. Mikuláša
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Fačkov, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol pochádza zo 17. storočia. Zbarokizovaný bol v rokoch 1788 – 1792. [1]
 

Ide o jednoloďovú stavbu s rovným uzáverom presbytéria a blokovou predstavanou vežou. Loď bola pôvodne krytá krížovou hrebienkovou klenbou, ale pri barokizácii ju preklenuli pruskými klenbami. Fasáda je hladká s barokovými oknami, v ktorých sú kované mreže. [2]
 

Hlavný vstup s predsadeným zádverím a predná časť lode sú orientované na juhozápad. Loď je vertikálne delená a spoločne so vstupom vytvára vyvýšený chór v tvare písmena U. V prednej, o niečo zúženej časti lode sa nachádza presbytérium. Sakristia v severovýchodnom ukončení vytvára zároveň nosný statický podklad pod vežu kostola. Základová konštrukcia – pásy sú realizované ako kamenné, po celom obvode plne zapustené do terénu. Murivo kostola je plne kamenné, vápencová materiálová báza pochádza zo zdrojov z blízkeho okolia. [3]
 

Vnútorné zariadenie je neobarokové a neogotické z druhej polovice 19 a z 20. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt opravovali začiatkom 20. storočia a okolo roku 1955. [5]
 

Posledná rekonštrukcia prebehla v rokoch 2011 – 2013. Odborný prieskum kostola odhalil jeho vysoké zaťaženie vlhkosťou. [6] Tá mala, okrem iného, za následok aj vážne statické poruchy nosných obvodových konštrukcií a narušenie súvisiacich povrchových úprav. S rekonštrukciou sa začalo na jeseň 2011. Ako prvý sa vybudoval nový drenážny odvodňovací systém a začiatkom roka 2012 sa začali sanačné práce na exteriéri kostola. V roku 2013 sa pristúpilo k obnove interiéru. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Fačkov - Kostol sv. Mikuláša foto © Žaneta Šušoliaková 4/2015Fačkov - Kostol sv. Mikuláša foto © Žaneta Šušoliaková 4/2015Fačkov - Kostol sv. Mikuláša foto © Žaneta Šušoliaková 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 358.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 358.
[3] BAKO, Jozef: Rekonštrukcia Farského kostola sv. Mikuláša vo Fačkove. 19.11.2012 (www.asb.sk, 2.5.2015)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 358.
[6] Kostol vykazoval statické trhliny v obvodovom plášti, a to najmä v časti kontaktu veže a severovýchodnej časti lode kostola – zadná strana presbytéria. Dôvodom bolo podmáčanie a pozvoľné sadanie kostola, ktorému nič nebránilo. Odvod atmosférickej vody bol symbolicky riešený v juhovýchodnej časti kostola. Voda sa odvádzala do uzavretého kanalizačného potrubia a vsakovacej jamy, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pri vonkajšej hrane veže kostola z jej východnej strany (vzdialenosť od kostola približne 2 m). Na severozápadnej strane kostola sa voda voľne vypúšťala do priľahlého terénu. Voľný dažďový odpad, ktorý nebol spojený s odvodom vody cez lapač strešných splavením do uzavretej podzemnej dažďovej kanalizácie, predstavoval ako systém nedostatočné riešenie. Intenzita množstva dažďovej vody totiž určovala, či sa vôbec nejaké množstvo vody dostalo do dažďovej kanalizácie, alebo či vytiekla opäť na terén s následným podmáčaním obvodovej steny kostola. Intenzitu podmáčania zvyšovalo sústredené množstvo vody z veľkej plochy strechy na niekoľko miest. Z východnej strany vežu kostola podmáčala voda, ktorá nemohla byť odvedená vybetónovaným dažďovým vsakom umiestneným bezprostredne pri klesajúcej veži. Svedčil o tom charakter trhlín, ktoré sa ťahali do východnej strany veže. V minulosti sa na juhovýchodnej strane kostola nachádzala dosť veľká, predsadená, pozdĺžne s kostolom orientovaná priekopa na odvod vody, ktorá bola neskôr plne zasypaná a znefunkčnená. Vďaka nej sa však svahová voda odvádzala od kostola v dostatočnej vzdialenosti tak, aby negatívne neovplyvňovala jednotlivé konštrukcie kostola. V dôsledku zásypu sa voda neskôr nerušene transportovala až k obvodovej konštrukcii. Kostol nemal žiadnu funkčnú hydroizoláciu, materiálová báza prírodného kameňa a stavebné riešenie mali dostatočne prispieť k zachovaniu jeho životnosti. Maltová výplň muriva je na báze hrubozrnnej vápennej malty. BAKO, Jozef: Rekonštrukcia Farského kostola sv. Mikuláša vo Fačkove. 19.11.2012 (www.asb.sk, 2.5.2015)
[7] BAKO, Jozef: Rekonštrukcia Farského kostola sv. Mikuláša vo Fačkove. 19.11.2012 (www.asb.sk, 2.5.2015)
Bibliografia
www.obecfackov.sk
GPS
49.011741, 18.601445
49.011741, 18.601445
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk