Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
faléra
kovový ozdobný pliešok na konskom postrojiwww.pamiatkynaslovensku.sk