Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Farná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Farná, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1821. Opravovaný bol v roku 1849, 1865 a po požiari v roku 1884. Sieňová stavba s rovným stropom a polkruhovým oltárnym uzáverom, zaklenutým lunetami. Predstavaná veža je zastrešená ihlancovou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 19. storočia. Kalich je z roku 1873. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 359.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 359.
Bibliografia
www.farna.sk
GPS
48.007517, 18.504917
48°00'27.1"N 18°30'17.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk