Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Farná - Kalvínky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Farná, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený ako tolerančný v roku 1787. Vežou bol doplnený v roku 1804. Reštaurovali ho v roku 1940. Ide o sieňový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom, zaklenutý pruskou klenbou. Fasády sú členené lizénovým orámovaním a v nárožiach veže stoja dva oporné piliere. [1]
 

Z oboch strán interiéru je umiestnená drevená empora z roku 1896. Kazateľnica je z čias stavby kostola s murovaným okrúhlym parapetom. Mramorový obradový stôl je z roku 1888. Lavice sú klasicistické z roku 1834. Zvon je z roku 1832. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 359.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 359.
Bibliografia
www.farna.sk
GPS
48.001849, 18.511997
48°00'06.7"N 18°30'43.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk