Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Farná - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Farná, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1730 - 1732. Jednoloďová stavba s polygonálne uzavretým presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. V západnej časti lode je murovaný organový chór. Veža situovaná na strednú os štítového priečelia je krytá zvonovitou laternovou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1] Priečelie a veža majú niky pre sochy. Veža je členená nárožnými pilastrami.
 

Hlavný oltár z konca 19. storočia s predstavanou menzou má závesný obraz sv. Petra a Pavla apoštolov od J. Kleina. Bočný oltár s obrazom Božského srdca má obraz od A. Buznu z roku 1938. Rokoková kazateľnica z druhej polovice 18. storočia je zdobená rokajmi a na baldachýne sochami anjelov. Krstiteľnica je klasicistická z konca 18. storočia, na drevenom vrchnáku sa nachádza súsošie Krstu Krista. Zvon pochádza z roku 1895. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza rokokovú monštranciu z druhej polovice 18. storočia. [3]
 

Kostol dal postaviť arcibiskup Imrich Esterházy. Pri jeho stavbe boli použité kamene zo zrúteného kostola za potokom a zo zrúcaniska v strede obce, kde bola aj zvonica s dvoma zvonmi. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1958 na kostole vymenili strechu a v roku 1970 dali vymaľovať interiér. Výmena okien a dverí bola urobená v roku 2000. Naposledy v roku 2014 veža dostala novú prilbu a loď novú strechu. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce. Pred kostolom sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 358.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 358 - 359.
[4 - 5] www.farna.sk/historia-obce.html (12.3.2018)
Bibliografia
www.farna.sk
GPS
48.002855, 18.509415
48°00'10.3"N 18°30'33.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk