Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fijaš - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Fijaš, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z prvej polovice 19. storočia. Je to jednoloďová sakrálna stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Retarduje stavebný typ kostolov, projektovaných stavebnou kanceláriou Kráľovskej komory v poslednej tretine 18. storočia. Priestory majú rovné stropy. Severná strana stavby je zabezpečená veľkými šikmými opornými piliermi. Nad vchodom je nástenná maľba znázorňujúca sv. Michala archanjela. [1]
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom je zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 359.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 359.
GPS
49.125236, 21.575083
49°07'30.9"N 21°34'30.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk