Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fijaš - Kaplnka Matky ustavičnej pomoci
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Fijaš, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neobaroková kaplnka postavená v roku 1925. Malý jednopriestorový sakrálny objekt s polkruhovým zakončením. Hlavná fasáda má vykrojený štít na spôsob barokových štítov. [1] Vstup je polkruhovo zakončený. Fasáda je hladká, členená segmentovo zakončenými oknami.
 

V interiéri sa nachádza obraz Panny Márie z roku 1924. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri Chráme sv. Michala archanjela.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 359.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 359.
GPS
49.125382, 21.575086
49°07'31.4"N 21°34'30.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk