Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fiľakovo - klasicistická budova
Lokalita
obec Fiľakovo, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Objekt dal postaviť gróf František Cebrián v roku 1847. Rod Cebriánovcov pochádzal zo Španielska a majetky vo Fiľakove získal začiatkom 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý. Sídli v nej poliklinika.
Prístup
Stojí v južnej časti mesta.
Poznámky
[1] Fiľakovo – Fülek. Fiľakovo: Občianske združenie KOHÁRY, 2004. s. 10.
Bibliografia
www.filakovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk