Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fiľakovo - klasicistický kaštieľ
Lokalita
obec Fiľakovo, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1830. V druhej polovici 19. storočia bol rebarokizovaný. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s akcentovaným stredným rizalitom hlavného schodišťa. [1]
 

Kaštieľ vo Fiľakove bol postavený koncom 18. storočia ako sídlo rodiny grófa Berchtolda, ktorý pochádzal z Tirolska. Gróf bol majiteľom velkostatku pri Fiľakove. Neskôr kaštieľ zmenil vlastníkov, patril rodinám Stephani a Herold. Po roku 1945 bol sídlom okresného úradu a bola v ňom umiestnená aj stavebná škola. Pôvodný barokový charakter kaštieľa sa v dôsledku častých opráv čiastočne stratil. Na prízemí možno vidieť zachované barokové klenby a drevenú vyrezávanú výzdobu. Okolitý park bol kedysi oplotený a voľne v ňom žili jelene a srnčia zver. V jazierku plávali labute. Rozloha parku je 8,2 ha a obsahuje 16 taxónov drevín, medzi ktorými je aj niekoľko vzácnych cudzokrajných stromov. Dnes tu očakáva návštevníkov fiľakovské minizoo. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. V kaštieli sídli gymnázium.
Prístup
Stojí takmer v strede mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 360.
[2] www.filakovo.sk
Bibliografia
www.filakovo.sk
GPS
48.270065, 19.826293
48°0 16' 12.23", 19°0 49' 34.65"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk