Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fiľakovo - Mauzóleum rodiny Stephani
Lokalita
obec Fiľakovo, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1897 získal Ľudovít Stephani od kráľa šľachtické meno „Fiľakovský“. Zomrel v roku 1907 v Budapešti. Telesné pozostatky boli prevezené vlakom do Fiľakova. Pochovali ho do rodinnej krypty. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Vlastníkom je Evanjelická cirkev Ausburgského vyznania.
Prístup
Stojí na kopci malého cintorína.
Poznámky
[1] www.mesto.filakovo.sk/index.php/sk/navstevnik/nehnutelne-pamatihodnosti (22.11.2018)
Bibliografia
www.filakovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk