Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fiľakovo - Mestský park
Lokalita
obec Fiľakovo, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Vznikol z pôvodných tureckých záhrad. Založený bol v druhej polovici 19. storočia pri kaštieli. Popri domácich drevinách a rastlinách sú v ňom vysadené aj mnohé cudzokrajné dreviny. V okrajovej polohe pod hradom je situované jazierko. Súčasťou parku je ovocný sad a záhradníctvo i spevnené plochy za kaštieľom. [1]
 

Dejiny parku siahajú do obdobia, keď sa na území dnešného mestského parku vytvoril lužný les nížinný. Mokré, občas zaplavované prostredie tohto lesa v plytkej depresii na rovine potoka Belina bol v ostrom kontraste s bralnatým tufovým valom a suchomilnou vegetáciou blízkeho hradného vrchu. Začiatkom 19. storočia dal gróf Berchtold postaviť pod hradom svoj kaštieľ. Od polovice 19. storočia až do druhej svetovej vojny kaštieľ patril najväčším veľkostatkárom Fiľakova (Stephani a Herold), ktorí spoznali, že svoje pozemky za kaštieľom môžu najlepšie zúžitkovať ako reprezentačný park. Hlavný element parku (dreviny) si nevyžiadal takmer žiadne náklady, pretože v duchu anglického krajinárstva vhodným spôsobom využili pôvodný porast. Cestičky, mostíky prispôsobili prírodným podmienkam, kvetinové záhony vytvárali iba v bezprostrednom okolí kaštieľa, neskôr vysadili aj niekoľko nepôvodných a cudzokrajných drevín. Takto v druhej polovici 19. storočia vznikla vo Fiľakove prírodne krajinárska záhrada či park. [2]
 

Kaštieľ a park je zachytený na mape mesta z roku 1860. Smerom od mokrej lúky na juhu parku prichádzal potôčik, na ktorom bolo vytvorené prietočné jazierko pri záhradníctve. Po druhej svetovej vojne – v polovici 50. rokov 20. storočia – medzi atrakcie parku patril zoologický kútik (údajne zriadený ako prvý na Slovensku), ktorý sa nachádzal na ľavej strane potôčika vytekajúceho z jazierka smerom na vchod od autobusovej stanice. [3]
 

V 70. a 80. rokoch 20. storočia pokračovali v úpravách parku podľa predstáv a potrieb socialistickej spoločnosti. V súčasnosti ešte v parku rastie množstvo krásnych a zaujímavých stromov, z ktorých niektoré patria medzi vzácne druhy. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 4] www.filakovo.sk (9.5.2018)
Bibliografia
www.filakovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk