Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fiľakovo - secesná budova
Lokalita
obec Fiľakovo, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Podľa plánov Pála Jakaba z Lučenca začal v apríli 1911 budovu stavať lučenský staviteľ Pál Schmidt. Objekt bol dokončený 29. júna 1912. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Poznámky
[1] Fiľakovo – Fülek. Fiľakovo: Občianske združenie KOHÁRY, 2004. s. 5.
Bibliografia
www.filakovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk