Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
filozofia
z gréckeho filein – milovať, sofia - múdrosťwww.pamiatkynaslovensku.sk