Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fintice - Galéria a múzeum ľudového umenia
Lokalita
obec Fintice, okres Prešov, Prešovský kraj
História
Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Je evidovaná v zozname múzejných zariadení Slovenskej republiky pod registračným číslom ZMP/1/2016. Vznikla v roku 2014 a jej činnosť je výsledkom projektového programu posilnenia kultúrneho potenciálu regiónu. Svoju činnosť orientuje na budovanie a prezentovanie zbierkového fondu s regionálnym zameraním. [1]
 

Úlohou múzejného zariadenia je zachovať bohaté historicko-kultúrne tradície obce Fintice nielen pre miestnych obyvateľov, ale hlavne pre budúce generácie. Prehliadka múzea po osobnom dohovore zahŕňa taktiež prehliadku kostola a šľachtickej hrobky rodu Dessewffy. [2]
 

Múzeum sa nachádza v historickej budove bývalej barokovej sýpky, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Vstupné je dobrovoľné. [3]

Expozície
Návštevníkom približuje dejiny obce v troch expozíciách venovaných:
 

- Jozefovi Kolarčíkovi-Fintickému, východoslovenskému národopisnému zberateľovi,
 

- šľachtickým rodom vo Finticiach,
 

- archeológii a životu Fintičanov. [4]

Kontakt
Galéria a múzeum ľudového umenia
Grófske nádvorie 210/1
082 16 Fintice
Prístup
Sýpka stojí v areáli kaštieľa. Do Fintíc ide pravidelný spoj MHD č. 21 z Prešova.
Poznámky
[1 - 4] www.fintice.sk/galeria-a-muzeum.html (8.11.2021)
Bibliografia
www.fintice.sk
GPS
49.052582, 21.284729
49°03'09.3"N 21°17'05.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk