Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Forbasy - Kostol sv. Doroty
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Forbasy, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančná prestavba staršieho sakrálneho objektu z obdobia okolo rokov 1690 – 1700. Kostol upravovali v prvej polovici 19. storočia. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je krytý krížovými hrebienkovými klenbami. Bočná kaplnka na južnej strane lode má barokové krížové klenby. Fasáda na veži je členená nárožnými lizénami. [1] Ostatné fasády sú hladké. Veža je ukončená ihlanom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 20. storočia. Zo starého zariadenie sa zachovala iba baroková plastika Krista na kríži zo začiatku 18. storočia. [2]
 

Filiálny kostol vo Forbasoch je zasvätený sv. Dorote, mučenici. Bol postavený a vysvätený v roku 1730 aj vďaka podpore kňaza Jána Baptistu Lojeckého. Ako sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1792 tento kostol nikdy nespravovali protestanti. Bol murovaný, podlaha bola drevená. Chór, spolu s organom bol drevený. Pôvodne mal tri oltáre. V strede hlavného oltára sa nachádzala socha sv. Doroty, vedľa sochy sv. Apolónie a sv. Barbory. Hlavnou časťou druhého oltára bol obraz Čenstochovskej Panny Márie. Tretím oltárom bol oltárom slávnej Kristovej tváre. V kostole sa nenachádzala spovednica. Súčasťou bohoslužobného náradia bola aj drevená kadidelnica. Vo veži kostola sa nachádzali dva zvony. Veľký zvon bol z roku 1720, na ktorom bol nápis: Ježiš Nazaretský, Kráľ Židovský. Menší zvon bol z roku 1753 a mal názov: Ježiš a Mária. [3]
 


 

Aktuálny inventár kostola
 


 

Oltár sv. Doroty
 

1. Socha sv. Doroty
 

2. Bočné sochy sv. Alžbety a sv. Margity
 

3. Bohostánok + kľačiaci anjeli 2 ks
 

4. Oltárna skriňa s ornamentikou
 


 

Voľné obrazy a plastiky
 

1. Plastika Krista na kríži (A.D. 1721)
 

2. Obraz sv. Jána Nepomuckého (umiestnený na chóre)
 

3. Obraz Panny Márie (nápis: Obras Marie Panie Tineki)
 

4. Obraz – Útek do Egypta
 

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Veľká rekonštrukcia kostola sa uskutočnila v roku 1997. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Forbasy - Kostol sv. Doroty foto © Marek Simoník 7/2012Forbasy - Kostol sv. Doroty foto © Marek Simoník 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 361.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 361.
[3 - 4] www.farnosthniezdne.sk/forbasy (12.3.2018)
Bibliografia
www.forbasy.eu
GPS
49.298203, 20.615626
49°17'53.5"N 20°36'56.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk