Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
fortifikácia
opevnenie, pevnosť, využívala prírodné podmienky a prispôsobovala sa vývoju vojenskej technikywww.pamiatkynaslovensku.sk