Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
fotografia
umelecký druh, ktorého hlavným umeleckým materiálom je svetlo a tieň na ploche. Je to priestorové umenie, ktoré je súčasťou výtvarných umení. Cieľom fotografie je ozvláštňovať ľudský vizuálny svet a obohacovať ľudské zrakové vnímanie. Pri svojom vzniku sa fotografia považovala za konkurenta maliarstva, zvlášť portrétneho. Dnes obidva umelecké druhy plnia samostatné funkcie. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 79.


www.pamiatkynaslovensku.sk