Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fotografia zobrazujúca maliara Árpáda Fesztyho z roku 1896 (Predmet mesiaca JÚN 2024)
fotografia-zobrazujuca-maliara-arpada-fesztyho-z-roku-1896-predmet-mesiaca-jun-2024

 


 

V rámci prezentačnej aktivity Predmet mesiaca vystaví Gemersko-malohontské múzeum vzácnu fotografiu významného maďarského maliara Árpáda Fesztyho z roku 1896, pochádzajúcu z historického fondu inštitúcie. 1. júna 2024 si pripomíname 110. výročie úmrtia tohto velikána, a fotografiu vystavujeme práve v súvislosti s týmto výročím. Predmet bude vystavený od 1. až do 30. júna 2024 vo výstavnej miestnosti múzea.
 


 

V zbierkach Gemersko-malohontského múzea sa nachádza veľa zaujímavých, hodnotných a z historického hľadiska dôležitých zbierkových predmetov. Jedným z nich je fotografia zobrazujúca maliara Árpáda Fesztyho z roku 1896, s rukopisným venovaním na zadnej strane fotografie „Nagyon kedves, nagyon szép és nagyon édes barátnémnak őszinte barátsággal“ (Mojej veľmi milej, veľmi krásnej a veľmi drahej priateľke s úprimným priateľstvom). Fotografiu významný maliar venoval Margite Maróthy-Gömöry, známej herečke, cestovateľke a manželke Olivera Gömöryho, pána zo Širkoviec. Predmet pochádza z pozostalosti Gömöryovcov, ktorá sa do múzea dostala v roku 1955, po smrti Margity. Rodina Gömöry udržiavala kontakty okrem iných aj s významnými predstaviteľmi umeleckého života na prelome 19. a 20. storočia. Medzi nich patrili aj László Mednyánszky a Árpád Feszty.
 

Feszty, ktorý sa narodil v Hurbanove, bol jedným z významných uhorských maliarov na prelome storočí. Jeho charakteristická sila sa prejavila najmä v žánrových obrazoch. Rád spracovával témy a udalosti z maďarskej minulosti. Jeho asi najznámejším dielom je veľkorozmerný kruhový obraz/obrovská panoráma s názvom „Príchod Maďarov“, ktorý namaľoval medzi rokmi 1892-1894, a ktorý bol nakoniec predstavený verejnosti až na veľkolepé miléniové oslavy v roku 1896, na miléniovej výstave. Feszty chcel pôvodne namaľovať biblickú tému a to presne príbeh povodne, jeho svokor Mór Jókai mu však poradil, aby radšej spracoval tému príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.
 

Fotografia zo zbierok Gemersko-malohontského múzea nám predstavuje umelca na vrchole svojej kariéry, koncom 19. storočia, v roku milénia, po predstavení jeho vrcholného diela publiku. Fotografia bola vyhotovená v Budapešti v štúdiu „Strelisky“, čiže v ateliéri Leopolda Streliského, cisárskeho a kráľovského dvorného fotografa, fotografa jeho cisárskej a kráľovskej výsosti arcivojvodu Jozefa. Predmet sa dostal do majetku rodiny Gömöry ako dar od samotného maliara spolu aj s jeho vlastnoručným venovaním pre Margitu Maróthy-Gömöry, ktorá bola významnou osobnosťou Gemera-Malohontu v 1. tretine 20. storočia.
 

Fotografiu si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, od 1. až do 30. júna 2024.
 


 

Mgr. Igor Kerepesi (historik GMM)


 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk