Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
foyer
priestor, kde sa zhromažďujú ľudia, hala objektuwww.pamiatkynaslovensku.sk