Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
freska
nanášanie hlinitých trvácnych farieb priamo do čerstvej mokrej vápennej omietky, ktorá pri tuhnutí viaže farby na podkladwww.pamiatkynaslovensku.sk