Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fričkovce - Kostol sv. Martina z Tours
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Fričkovce, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami, postavený v rokoch 1821 – 1822, ktorý nahradil dovtedajšiu drevenú verziu. Jednolodie s oblým uzáverom presbytéria, s predstavanou vežou, v priestoroch zaklenuté konchou a pruskými klenbami. Na parapete murovaného chóru je nápis vzťahujúci sa stavbu kostola. Objekt má hladké fasády členené bohato profilovanou podstrešnou rímsou, polkruhovo zakončenými oknami a barokovo zaoblenými hranami lode a veže. [1]
 

Vnútorné zariadenie je v pseudorománskom slohu zo začiatku 20. storočia. Monštrancia je klasicistická z prvej polovice 19. storočia. Dva kalichy sú klasicistické z prvej polovice 19. storočia. [2]
 

V roku 1922 bol opravovaný a v tom istom roku bola vykonaná posviacka nového zvonu, ktorý bol zakúpený v Malých Gejorciach na Podkarpatskej Rusi. Až do roku 1997 sa v ňom slúžili všetky bohoslužby. V dnešnej dobe sa tam svätá omša koná len raz ročne a to na sviatok sv. Martina. Veriaci sa v tomto chráme stretávajú aj v časoch májových a októbrových pobožností. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Pravidelne sa už nepoužíva. Je smutný a opustený...:)
Prístup
Kostol sa nachádza na Hlavnej ulici v hornej časti obce. [4]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 362.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 362.
[3 - 4] www.frickovce.sk (2.6.2016)
Bibliografia
www.frickovce.sk
GPS
49.185765, 21.236340
49°11'08.8"N 21°14'10.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk