Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
frontón
štít na priečelí budovy alebo nad portálom, dverami, oknomwww.pamiatkynaslovensku.sk