Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fulianka - Chrám sv. Kozmu a Damiána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Fulianka, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1800, stavaný v tradíciách tereziánskych kostolných stavieb Komory. Obnovený bol v roku 1897, 1911 a 1920. Jednoloďový kostolík s oblým uzáverom presbytéria, zaklenutého konchou a pruskou klenbou. Loď je zaklenutá českou plackou. Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami. [1] Nízka a robustná veža je krytá barokovou baňou.
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1897. [2] V roku 1935 bol na hlavný oltár umiestnený obraz sv. apoštolov Petra a Pavla od majstra Mikuláša Jordána z Prešova. [3] Kazateľnica a kantorská lavica je z roku 1911. Voľný obraz sv. Kozmu a Damiána je klasicistický z konca 18. storočia, maľovaný na dreve, v drevenom luiséznom ráme. [4]
 

Farnosť Fulianka patrí medzi starobylé farnosti Prešovskej archieparchie. Miestny chrám je zasvätený svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi. S jeho výstavbou sa začalo už v roku 1740, realizovala sa vo viacerých etapách a bola ukončená až v roku 1800. Posviacka chrámu sa uskutočnila v roku 1804. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1996 – 2000 prebehla celková rekonštrukcia chrámu. K chrámovej lodi bola zo severnej strany pristavaná bočná loď, čím sa zväčšila kapacita chrámu. Bola vymenená krytina strechy, bol zrekonštruovaný celý interiér a exteriér chrámu. [6]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 283/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 364.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 364.
[3] www.fulianka.sk (2.6.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 364.
[5 - 6] www.fulianka.sk (2.6.2016)
Bibliografia
www.fulianka.sk
GPS
49.064571, 21.329339
49°03'52.5"N 21°19'45.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk