Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gabčíkovo
Iný názov
Amadeovský kaštieľ
Lokalita
obec Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný opevnený kaštieľ s baštami a vodnou priekopou, ktorý postavili v 17. storočí. Barokovo-klasicisticky ho prestavali koncom 18. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažný objekt, stavaný okolo štvorcového dvora. Fasáda má nárožné bosované rizality. Juhovýchodná nádvorná fasáda má mierne vystupujúci stredný rizalit zakončený tympanónom, v ktorom je bosovaný segmentovo zakončený vchod. Miestnosti sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami a pruskými klenbami. V ľavom trakte prízemia sú v niektorých miestnostiach zachované renesančné krížové klenby. [1]
 

V kaštieli sa narodil a vyrastal významný maďarský básnik 18. storočia László Amade (1704–1764). Umelecké predmety zozbierané počas stáročí, aj cenný rodinný archív boli po skončení druhej svetovej vojny rozkradnuté a zničené. Okolo kaštieľa je park, ktorý je riešený vo voľnom krajinárskom slohu a nachádza sa v ňom 12 druhov exotických drevín napr. sofora japonská, platan orientálny, pavlovnia plstnatá a iné. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Po znárodnení bol kaštieľ vykradnutý a úplne opustený. Neskôr slúžila časť budovy na politické školenia straníckych funkcionárov, iné časti zas pre potreby základnej školy, slovenskej, ale aj maďarskej. Začiatkom 60-tych rokov sa do priestorov kaštieľa nasťahovala Stredná poľnohospodárska škola, ktorá tu sídlila len krátky čas.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Od roku 1965 až do súčasnosti slúži kaštieľ ako Domov dôchodcov.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Gabčíkovo zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Kaštieľ Gabčíkovo foto © Jiří Fiedler 10/1978Kaštieľ Gabčíkovo foto © Jiří Fiedler 10/1978Kaštieľ Gabčíkovo foto © Jiří Fiedler 10/1978Kaštieľ Gabčíkovo foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Gabčíkovo foto © Ľuboš Novotný 2/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 364.
[2] www.gabcikovo.sk
Bibliografia
www.gabcikovo.sk
GPS
47.894280, 17.582662
47°0 53' 39.41", 17°0 34' 57.58"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk