Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gabčíkovo - Kostol sv. Margity Antiochijskej
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Beš
Lokalita
obec Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z polovice 14. storočia. Upravovaný bol koncom 15. storočia a úplne prestavaný okolo roku 1770. Stavbu rozšírili o kaplnku v roku 1886. Z pôvodnej stavby sa okrem obvodového muriva zachovalo ostroluké gotické okno a neskorogotický portál. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutým českou plackou. V lodi je tiež česká placka. Fasáda je členená lizénovým rámom. Do štítového priečelia je vstavaná veža krytá ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár sv. Margity Antiochijskej je neskorobarokový so stĺpovou architektúrou z roku 1770 a obrazom z roku 1929 od M. Faya. V kostole sa nachádzajú dva bočné oltáre. Oltár Panny Márie je barokovo-klasicistický s obrazom Panny Márie z druhej polovice 18. storočia. Kazateľnica je z druhej polovice 18. storočia. Voľný obraz sv. Ladislava z roku 1939 je od E. Lengyelovej. [2]
 

Novšie fresky z 20. storočia sú hlavnou výzdobou kostola, keď nahradili prázdne alebo zastaralé miesta. Interiér dopĺňa 14 obrazov znázorňujúcich krížovú cestu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Gabčíkovo - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jiří Fiedler 10/1978Gabčíkovo - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 364.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 364.
[3] www.nockostolov.sk (22.4.2014)
Bibliografia
www.gabcikovo.sk
GPS
47.891635, 17.575480
47°53'29.9"N 17°34'31.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk