Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gabčíkovo - Synagóga
Lokalita
obec Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Židovský sakrálny objekt postavený koncom 19. storočia v dobovom historizme s použitím gotických a románskych prvkov. [1] Synagóga bola po druhej svetovej vojne spustnutá, skôr využívaná ako skladisko a na rôzne iné účely, len nie účely židovskej viery. Ešte pred niekoľkými rokmi v nej bola pekáreň. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 364 - 365.
[2] www.gabcikovo.eu (8.2.2017)
Bibliografia
www.gabcikovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk