Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gabčíkovo - Trojičný stĺp
Iný názov
Beš
Lokalita
obec Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický stĺp z druhej polovice 18. storočia. Na kamennom stĺpe súsošie sv. Trojice. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 365.
Bibliografia
www.gabcikovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk