Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gajary - Kalvária
Lokalita
obec Gajary, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kalvária vznikla v roku 1906 na podnet občanov, s finančnou podporou Márie Žalcovej, rodenej Ferenčákovej a podľa návrhu malackého maliara Alojza Veselého, autora nástennej maľby pozadia. V roku 1906 ju posvätil malacký dekan Jozef Kováč. [1]
 

Súsošie je vyvýšené na pódiu a chránené sedlovou strieškou nesenou štyrmi stĺpmi. Na nízkych pilierikoch ohradenia stoja kamenné sochy modliacich sa anjelov. Na čelnej strane pódia je vyrytý nápis: Ó vy všetci, ktorí idete po ceste / obráťte sa a viďte, či je boľast / jako boľast moja? / plač. Jer. l. 12 /1906. Na kamennom návrší znázorňujúcom Golgotu stoja tri drevené kríže s kovovými odliatkami plastík ukrižovaného Krista a lotrov. Pod ústredným krížom sedí Mária Magdaléna, po bokoch stoja Panna Mária a sv. Ján. Pozadie Kalvárie tvorí maľba na fasáde kostola, znázorňujúca palestínsku krajinu s mestom Jeruzalemom. Umelokamenné plastiky Panny Márie, sv. Jána a Márie Magdalény boli vytvorené na objednávku A. Veselého v Tirolsku. Realistické podanie postáv dotvára živá polychrómia. Telá Ukrižovaných sú výrazne premodelované, asistujúce postavy charakterizuje najmä prepracovaný záhybový systém drapérií a dokladajú kvalitnú prácu umelca poučeného tradičným tirolským rezbárstvom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Situovaná je situovaná v opevnenom areáli Kostola Zvestovania Panne Márii, opretá o jeho južnú bočnú fasádu. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 160.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 160.
Bibliografia
www.gajary.sk
GPS
48.466690, 16.924188
48°28'00.1"N 16°55'27.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk