Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Galanta - Kalvária
Lokalita
obec Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kalvária bola postavená donáciou statkára Arpáda Frideczkého v posledných rokoch jeho života, pravdepodobne v roku 1932. Na cintoríne, oproti Kalvárii, si dal Frideczký postaviť i hrobku. Kovové odliatky Ukrižovaných na troch drevených krížoch sa zhodujú s plastikami v Hliníku nad Hronom a v Šahách, pochádzajú z rovnakej firmy Antona Kőrösiho v Grazi. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Situovaná je na severnom okraji starého cintorína na malom umelom návrší, ktorého čelnú stenu tvorí kamenný múr s polkruhovo uzavretým vstupom do malej jaskyne, vybudovanej v jeho útrobách. Vnútri sa nachádza sadrové polychrómované súsošie Piety. [2]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 161.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 161.
Bibliografia
www.galanta.sk
GPS
48.188749, 17.722372
48°11'19.5"N 17°43'20.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk