Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Galanta - neogotický kaštieľ
Iný názov
Esterházy of Galanta Castle
Lokalita
obec Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Monumentálny neogotický kaštieľ postavený v roku 1860 na starších základoch na spôsob romantických stavieb inšpirovaných anglickou gotikou. Stavba na pôdoryse v tvare písmena U, stredná obytná časť je dvojpodlažná, bočné hospodárske časti sú jednopodlažné. [1] Samotný kaštieľ má obdĺžnikový pôdorys a dve prevýšené nárožné veže. Z oboch strán sa pripájajú prízemné hospodárske krídla vytvárajúce nádvorie. [2] V strednej (obytnej) časti je reprezentačné schodište vedúce do slávnostných priestorov prvého poschodia. [3] Dispozícia vychádza zo vzorov barokových feudálnych stavieb. [4] Zo staršej budovy zostalo na prízemí niekoľko múrov a klenieb, naznačujúcich starší pôvod stavby a dve nápisové tabule (z rokov 1633 a 1739), sekundárne umiestnené. [5] Fasáda je upravená na spôsob anglickej gotiky, zvýrazňuje slávnostné priestory aj navonok vysokými, bohato členenými atikami. [6] V interiéri sú bohato štukované klenby, napodobňujúce gotické i renesančné klenby. [7]
 

Kaštieľ postavili Eszterházyovci napodobňujúc tudorovskú gotiku. Údaje na zachovanej nápisovej tabuli dokazujú, že pôvodný objekt postavil v roku 1633 Pavol Eszterházy a obnovil ho v roku 1744 Imrich Eszterházy, nitriansky biskup. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovy v 20. storočí rešpektovali romantický charakter kaštieľa. [9]
 

Na kaštieli boli zahájené rekonštrukčné práce, ktoré sa pre nedostatok finančných prostriedkov prerušili. V rámci týchto prác sa v podkroví vybudovali nové priestory, čím sa zvýšila úžitková plocha objektu. Staticky narušené klenby sa spevnili a stavba je izolovaná proti zemnej vlhkosti. Suterénne priestory sú voľné. Okná prízemia sú vymenené. Kaštieľ je strážený a zabezpečený proti devastácii. Zakonzervovaním je chránený aj proti negatívnym poveternostným vplyvom. V súčasnosti je objekt prázdny - nevyužitý. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý.
 

V minulosti bolo v kaštieli Okresné vlastivedné múzeum, ktoré dokumentovalo prírodu a vývoj spoločnosti okresu. [11]

Prístup
Stojí v severovýchodnej časti mesta.
Fotogaléria
Galanta - neogotický kaštieľ zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, polovica 20. storočia)Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, polovica 20. storočia)Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Kaštieľ Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015Galanta - neogotický kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 366.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 81.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 366.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 81.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 366.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 81.
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 366.
[8 - 9] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 81.
[10] www.nkga.sk (24.7.2013)
[11] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 81.
GPS
48.192065, 17.736123
48°0 11' 31.43", 17°0 44' 10.04"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk