Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Galanta - Vlastivedné múzeum
Lokalita
obec Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj
História
Prvý podnet na založenie múzea v okrese Galanta dal vlastivedný krúžok, ktorý si utvorili miestni učitelia v roku 1958. Rada ONV s platnosťou od 1. apríla 1969 zriadila Okresné vlastivedné múzeum v Galante (od 1. januára 1990 Vlastivedné múzeum). Od roku 1970 sídlilo v neogotickom kaštieli v Galante. Kaštieľ, rodové sídlo Esterházyovcov, bol postavený na starších základoch a prestavaný v roku 1860 podľa vzoru romantickej anglickej tudorovskej gotiky. Od roku 1986 sa začala jeho rekonštrukcia, v ktorej sa od roku 1990 nepokračuje, preto múzeum získalo dočasné sídlo v strede mesta v budove bývalej banky. Táto jednoposchodová stavba s pôdorysom v tvare písmena U bola postavená na začiatkom 20. storočia. Okrem múzejných pracovísk sú tu aj výstavné priestory. Múzeum sa špecializuje na dokumentovanie dejín mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu. [1]
 

Vlastivedné múzeum v Galante je pamäťová inštitúcia, ktorá svojím poslaním prispieva k záchrane a zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva galantského regiónu. K základným úlohám múzea patrí tvorba, ochrana, správa, odborné spracovanie a prezentácia zbierkového fondu pozostávajúceho z hmotných dokladov vývoja prírody a spoločnosti. Tieto hmotné pramene tvora základný fond zbierok múzea začlenený podľa vedných odborov do archeológie, histórie, etnológie a v malom počte do zoológie. Verejnosti sa predstavuje svojimi expozíciami a výstavami, publikačno-propagačnou, metodickou a kultúrno-výchovnou činnosťou. [2]

Expozície
Hlavná ulica
 

Renesančný kaštieľ Galanta - Miestopis Galanty a okolia a Expozícia meštianskeho bývania z konca 19. storočia
 

Dom ľudového bývania Matúškovo
 

Vodný kolový mlyn Tomášikovo
 

Vodný kolový mlyn Jelka www.pamiatkynaslovensku.sk/jelka-vodny-kolovy-mlyn
 

Dom ľudového bývania Veľké Úľany
 

Najstaršie dejiny Serede a okolia – Mestské múzeum v Seredi
 

Najstaršie dejiny regiónu Veľká Mača – Obecný úrad Veľká Mača. [3]
 


 

Hlavná ulica: [4]
 

MESTSKÁ BYTOVÁ KULTÚRA predstavuje dve kolekcie historického nábytku, ktoré sú datované do konca 19. a začiatku 20. storočia. Sú produktom presne neurčenej stolársko-remeselnej dielne Rakúsko-Uhorska a reprezentujú štýl bývania vyššej spoločenskej triedy.
 


 

SAKRÁLNE PAMIATKY - predmety, ktoré boli jednak súčasťou zariadenia chrámu ako aj drobné ľudové plastiky cirkevného charakteru. Vystavené diela zaraďujeme do 18. - 19. storočia, ktoré svojím umeleckým stvárnením dokumentujú súdobú kultúru regiónu.
 


 

TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA GALANTSKÉHO REGIÓNU ponúka výber z bohatej etnologickej zbierky múzea, prostredníctvom ktorého predstavuje rôznorodosť spôsobu života ľudu na našom území počas posledných 200 rokov. Z hľadiska charakteristických znakov tu môžeme rozoznať menšie regióny s príznačnými prvkami miestnych tradícii v oblasti hmotnej a duchovnej kultúry. V rámci expozície sú prezentované nasledovné mikroregióny: obce Šoporňa a Pata, Abrahám a okolie, Veľký Grob a okolie, územie obývané prevažne maďarským etnikom a Slovenský Komlóš a okolie. Predstavujeme významné pamiatky z oblasti ľudového bývania, tradičného ľudového odevu, ľudového a sakrálneho umenia, ľudových remesiel a domácej výroby.
 


 

Expozícia LEKÁREŇ prináša zariadenie lekárne, ktoré pochádza z roku 1909. Spája sa s menom lekárnika Ernesta Ulreicha, rodáka z Pustých Úľan, ktorý vyše 50 rokov vykonával svoje povolanie najprv v Bratislave a neskôr v Mostovej a v Galante.
 


 

Expozícia VÝTVARNÍ UMELCI REGIÓNU zastupujú zbierku umeleckej histórie a predstavujú diela rôznych výtvarných techník.
 


 

Expozícia MLYNY A MLYNÁRSKE REMESLO informuje o histórii mlynárskeho remesla od kamenného žarnova až po umelé mlyny v galantskom regióne.
 


 

Expozícia Archeologická lokalita Gáň-Brakoň v krátkosti podáva obraz o nálezoch archeologického výskumu v roku 2007, ktorý dokumentuje bohaté osídlenie tohto regiónu od neolitu cez staršiu a mladšiu dobu bronzovú až po sťahovanie národov (5. storočie).
 


 

RENESANČNÝ KAŠTIEĽ: [5]
 

Expozícia meštianskeho bývania z konca 19. storočia predstavuje ukážku nábytkovej tvorby a zariadenia meštianskeho interiéru v znamení pseudoslohov 19. - 20. storočia až po secesiu.
 


 

Miestopis Galanty a okolia podáva históriu mesta od najstarších hmotných dokladov cez archívne pramene až po rekonštrukciu objektu renesančného kaštieľa.

Kontakt
Vlastivedné múzeum
Hlavná 976/8
Galanta

Otváracie hodiny
utorok – piatok: 9:00 - 17:00 hod.
sobota: 13:00 - 17:00 hod
Poznámky
[1 - 3] www.galanta.sk (12.9.2015)
[4 - 5] www.muzeum.sk (12.9.2015)
GPS
48.191548, 17.731573
48.191548, 17.731573
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk