Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Galanta - vodojem
Lokalita
obec Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Samostatne stojaci vodojem v Galante je dvojosový na obdĺžnikovom pôdoryse. Trojpodlažný kubus s hladkými omietanými fasádami má nárožia zvýraznené lizénami tehlového muriva, mierne predstupujúce pred plochy fasád. Okenné otvory (aj slepé) majú tehlový parapet a segmentový záklenok, čo opäť zdôrazňuje vertikalitu. Horizontálnu líniu vytvára len kordónová rímsa medzi druhým a tretím podlažím, pozostávajúca z dvoch samostatných dekoratívnych pásov z tehlového muriva. Ukladanie tehličiek v rôznych polohách a úrovniach vytvára zaujímavý členitý geometrický raster s dominantným zuborezom, vyvažujúci striktnosť celkovej stavby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] TIMKOVÁ, Michaela: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 217.
Bibliografia
www.galanta.sk
GPS
48.183782, 17.729451
48°11'01.6"N 17°43'46.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk