Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Galéria umelcov Spiša - Štyri online výstavy
galeria-umelcov-spisa-styri-online-vystavy galeria-umelcov-spisa-styri-online-vystavy galeria-umelcov-spisa-styri-online-vystavy galeria-umelcov-spisa-styri-online-vystavy

 


 

Galéria umelcov Spiša uvádza štyri aktuálne výstavy aj počas lock-u!
 

Vzhľadom k situácii uvádzame základné informácie o projektoch na našej webovej stránke:
 

www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne
 


 


 

Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia: výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej z cyklu Profily je fotografickou výpoveďou predstaviteľa konceptuálnej fotografie. Výstava je realizovaná vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Krátka reportáž o výstave mestskej TV Reduta: www.snv.sk/archiv?video=210223-2
 


 


 

U-Points / Tranzit: Marek Jarotta: prezentácia veľkoformátových originálnych malieb v koncepcii Kataríny Balúnovej uzatvára projekt U-Points a zameriava sa na nosnú tému verejných priestorov v kontexte urbanizmu a architektúry. Výstava je realizovaná vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
 


 

Teleskop / Vesmír v zbierke v unikátnej kurátorskej koncepcii kurátorky galérie Kataríny Balúnovej interpretuje mikro a makrokozmos optikou 30-tich umelcov zo zbierky v dialógu so štyrmi zahraničnými autormi v rámci cyklu Zbierka v dialógu.
 


 

Vytvorené na Slovensku _Suvenir Spiš 2020: výstava z výstupov kreatívnych workshopov na Spiši prináša v réžii autorky projektu Niny A. Šoškovej originály moderných suvenírov, inšpirovaných Spišom v dielach šiestich slovenských umelcov a dizajnérov. Aktuálne informácie o projekte a predaji suvenírov:
 

www.contemporarysuvenir.sk
 


 


 

Sledujte dianie v lock-u aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a You Tube!
 


 

Tešíme sa na virtuálne a v dohľadnej dobe aj na osobné stretnutia!
 


 

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka Galérie umelcov Spiša
 


 

www.gus.sk
 www.pamiatkynaslovensku.sk