Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gánovce - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Gánovce, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol postavený v druhej polovici 13. storočia (okolo roku 1260). Prestavaný (renovovaný) bol v roku 1814. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom, predstavanou západnou vežou a na severnej strane pristavanou sakristiou. Presbytérium, loď i sakristia majú drevený trámový strop. Na západnej strane je drevený organový chór na stĺpoch s vyrezávanými kazetami. V presbytériu a v lodi sú gotické nástenné maľby z polovice 14. storočia - Klaňanie sa Troch kráľov, Vraždenie betlehemských neviniatok, Slávnostný príchod do Jeruzalema, Posledná večera, Kristus na Olivovej hore, Posledný súd, Smrť Panny Márie, Plášťová Panna Mária so sv. Katarínou a Barborou. Maľby po roku 1955 reštauroval F. Gajdoš. [1]
 

Fasády sú hladké, členené segmentovo zakončenými oknami.
 

Hlavný oltár je barokový z druhej polovice 18. storočia. [2] Uprostred má obraz sv. Michala archanjela z 20. storočia, po stranách sú plastiky sv. Kataríny, mučenice (s mečom, kolesom a palmou) a sv. Barbory, mučenice (s kalichom a palmou) a tiež dvoch adorujúcich anjelov. [3]
 

Bočný oltár sv. Stanislava biskupa prenesený z dvojloďového gotického kostola v Hozelci, ktorý vyhorel a bol zbúraný z Hozelca. Do Gánoviec bol prenesený roku 1804. [4] Oltár je neskorogotický z obdobia okolo roku 1500 (nekompletný). Uprostred štvrťpolovej skrine je socha sv. Stanislava, v štvrťpoliach sú sochy sv. Štefana, kráľa, sv. Ladislava, kráľa, sv. Martina, biskupa a sv. Vavrinca, mučeníka. [5] Na nadstavci sú neskorobarokové sochy Krista a dvoch bičujúcich vojakov. Sochy sú z lipového dreva. [6]
 

Na menze boli v minulosti dve barokové sochy Kalvárie, Panny Márie a sv. Jána evanjelistu z 18. storočia. Z pôvodného vnútorného zariadenia kostola sa dostali gotické sochy sv. Pavla apoštola a neznámeho svätca biskupa z konca 14. storočia a neskorogotická socha Panny Márie z čias okolo roku 1520 z dielne majstra Pavla z Levoča do zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. [7]
 

Veža má stanovú strechu a v súčasnosti sa v nej nachádzajú tri zvony. Jeden z nich je gotický zo 14. storočia, zdobený medailónmi a minuskulným nápisom. Pochádza z kovolejárskej dielne zo Spišskej Novej Vsi. Druhý je barokový z roku 1754, zdobený nápisom. Tretí je malý umieráčik. [8]
 

V Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky sú okrem dvoch zvonov, hlavného a bočného oltára, zapísané aj plastiky: Kristus na kríži (ľudová práca z 19. storočia), Bolestná Panna Mária a sv. Ján, evanjelista (rustikálne práce z konca 18. storočia), Kristus na kríži (neskorobarokové dielo z konca 18. storočia). Všetko sú to drevorezby. V zozname sa ďalej uvádza rokokový kalich z prvej polovice 18. storočia (pozlátené striebro), dve neskorobarokové svietniky z konca 18. storočia (pozlátená drevorezba) a drevená baroková krstiteľnica z 18. storočia. Po bokoch je dekorovaná úponkami vinnej révy a na vrchnáku je súsošie Krst Krista. [9]
 

Počas šírenia sa protestantizmu bol kostol dvakrát v rukách evanjelikov - od roku 1686 do roku 1689 a potom od roku 1708 do roku 1710, kedy sa stal znovu definitívne katolíckym. [10]
 

Až do roku 1776 bol farským chrámom, kedy v Gánovciach vypukol veľký požiar, pri ktorom zhorela aj miestna fara a už sa ju nepodarilo znovu postaviť. Od roku 1776 sa tak Gánovce stali filiálkou Šváboviec a pôvodne farský kostol sa stal filiálnym. [11]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol obnovený v roku 1993 a v rokoch 1997 – 1998. [12]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Gánovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 5/2018Gánovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 11/2021Gánovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 11/2021Gánovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 11/2021Gánovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 11/2021Gánovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 11/2021Gánovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 11/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 368.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 368.
[3 - 4] https://hozelec.fara.sk/ganovce (1.12.2021)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 368., https://hozelec.fara.sk/ganovce (1.12.2021)
[6 - 7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 368.
[8 - 11] https://hozelec.fara.sk/ganovce (1.12.2021)
[12] www.pamiatky.sk (2.12.2021)
Bibliografia
www.ganovce.sk
GPS
49.030091, 20.327222
49°01'48.3"N 20°19'38.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk