Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gbeľany - Kaplnka Panny Márie (Mauzóleum Nyáryovcov)
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Gbeľany, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotická kaplnka bola postavená v roku 1878 na žiadosť grófky Vincencie Nyáry. Vznikla na menšej parcele za obcou. Zachovala sa darovacia listina grófky, v ktorej odovzdáva kaplnku a parcelu obci. [1]
 

Najvýraznejšími architektonickými prvkami na sakrálnom objekte sú lomené oblúky. Vertikálnosť jasne prevláda nad horizontálnymi rozmermi. Pretiahnutie do výšky a odľahčenie umocňujú aj štíhle a vysoké piliere na rohoch kaplnky. Spojením funkcie kaplnky a hrobky v jednom objekte, ale aj architektonickým stvárnením sa kaplnka na cintoríne v Gbeľanoch stáva ojedinelou. V širšom okolí mesta Žilina sa podobná kaplnka nevyskytuje. [2]
 

V suteréne kaplnky sa nachádza rodinná hrobka grófskej rodiny Nyáry, ktorá je zapečatená. Do hrobky je možné nahliadnuť cez okrúhle otvory o priemere 40 cm po stranách kaplnky. Cez tieto otvory však do hrobky vstupovali deti, preto bola obec nútená čiastočne ich zamurovať. [3]
 

V kaplnke sa od jej postavenia až do stavby Kostola sv. Jozefa slúžili sväté omše. V priebehu tohto obdobia bola jedenkrát rekonštruovaná. V interiéri bola vymenená podlaha, upravovaná omietka a došlo aj k zavedeniu elektriny. Od ukončenia slúženia svätých omší kaplnka chátrala. V roku 2006 sa obcou prehnala víchrica, ktorá vylomila zamknuté dvere a zničila vnútorné zariadenie. [4]
 


 

„JA NIŽE PODPÍSANÁ GRÓFKA VINCENCIA
 

NYÁRY, RODENÁ PONGRÁCOVÁ ZNÁMO ČINÍM,
 

ŽE JA NA ČESŤ A CHVÁLU BOŽIU, ALE AJ NA
 

ROZŠÍRENIE POBOŽNOSTI CHCEM NA DOLNÝ
 

CINTORÍN JEDNU KAPLNKU, V KTOREJ SA AJ
 

SVÄTÉ OMŠE DRŽAŤ BUDÚ. ŽIADAM POCTIVÚ
 

OBEC GBELANSKÚ, ABY TÚTO MOJU PAMIATKU V
 

ÚCTIVOSTI DRŽALI A NIČ NA NEJ POKAZIŤ NEDALI.
 

ABY TÚTO MOJU VÔĽU VYKONAŤ MOHLI,
 

ROZHODLA SOM SA NA VLASTNÚ ÚTRATU KAPLNKU
 

ŽELEZNÝMI ŠRÁMKAMI OZDOBIŤ A CELÚ
 

MÚROM OBTIAHNUŤ, ABY TAM LICHVA DÔJSŤ
 

A NIČ POKAZIŤ NEMOHLA. JAK BY MA PÁN BOH
 

Z TOHTO SVETA POVOLAL, OBEC ÚPLNÉ PRÁ-
 

VU MAŤ BUDE Z TOHTO PĽACU, NA KTORÝ NIČ
 

STAVAŤ NEBUDE A AKO SVOJ VLASTNÝ HO BUDE
 

OPATROVAŤ. NAPOSLEDY ŽIADAM A ZAVÄZUJEM
 

OBEC, ABY SI NA MENOVANOM PĽACI SKRZ MŇA
 

VYSADENÉ STROMKY OPATROVALA A POKAZIŤ
 

NEDALA“
 

V GBEĽANOCH, 26. JÚLA 1878
 


 

„MY NIŽE PODPÍSANÝ ÚRAD MENOM OBCE NA
 

VŠETKO PRISTÁVAME A UROBENÚ PAMIATKU V
 

ÚCTIVOSTI A VÁŽNOSTI DRŽAŤ A OD POKAZENIA
 

CHRÁNIŤ BUDEME.“
 

V ROKU, DNI A MESIACI JAK HORE UVEDENO JEST.
 

Trizuliak Mišo – richtár, Franek Jozef – boženík [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obec sa dvakrát pokúšala o nenávratný finančný príspevok z EÚ na rekonštrukciu kaplnky. Zakaždým bola žiadosť zamietnutá. Kaplnka nie je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Obec sa rozhodla z vlastných financií zrekonštruovať fasádu a schodisko kaplnky. Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2015. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí na starom cintoríne.
Poznámky
[1 - 5] KÁGEROVÁ, Dominika – MRAVCOVÁ, Anna: Kaplnka a mauzóleum Nyáryovcov v Gbeľanoch. In: Gbeľanské noviny, I, 2014, č. 2, s. 6.
Bibliografia
www.gbelany.eu
GPS
49.210661, 18.850656
49°12'38.4"N 18°51'02.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk