Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gbeľany - kúria
Lokalita
obec Gbeľany, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická prízemná kúria zo začiatku 19. storočia s obdĺžnikovým pôdorysom. Uličná fasáda je zdôraznená malými nárožnými rizalitmi a vysunutým stredným portikom s iónskymi stĺpmi. Nádvorná fasáda má plytký stredný rizalit s naznačenými polstĺpikmi. Fasádu rytmicky členia polkruhové archivolty nad oknami. V miestnostiach sú rovné stropy. [1]
 

Kúria bola majetkom grófa Sučániho. Okolo kúrie bol tzv. sučiansky park, ktorého zvyšky existujú aj dnes. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Gbeľany – kaštieľ a park (č. ÚZPF 1340/1-3) – architektonicko-historický výskum rok 2012. Autorka: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Kúria je súkromným majetkom.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - kúria foto © Jana Lacková 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 369.
[2] www.gbelany.eu (25.7.2013)
[3] www.pamiatky.sk (27.4.2023)
Bibliografia
www.gbelany.eu
GPS
49.211440, 18.848735
49°0 12' 41.18", 18°0 50' 55.45"www.pamiatkynaslovensku.sk