Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gbeľany - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Gbeľany, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ stojí uprostred parku, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou založený v polovici 19. storočia počas vlastníctva panstva rodom Nyári. Už na mapovom podklade z rokov 1823 – 1825 je vidieť, že pri kaštieli sa nachádza parková úprava. V hospodárskej časti boli ovocná a úžitková záhrada a klasicistické hospodárske budovy. Na prvej známej katastrálnej mape obce Gbeľany z roku 1864 je vidieť pravidelne členenú plochu parku so štyrmi väčšími plochami kríkov, respektíve kvetín. Plocha je členená na štvorce, zrejme pomocou chodníkov a okolo parku boli vysadené aleje z topoľov. Na tejto mape je kaštieľ spojený s hospodárskou budovou a vytvára uzatvorené nádvorie. Pri kaštieli sa nachádzal aj včelín, ktorý si panstvo vysoko cenilo. Podľa výkazu dopestovaného ovocia a zeleniny z panských záhrad z roku 1807 je vidieť, že správcovia a poddaní sa záhradníckym prácam venovali a pestovanie ovocia a zeleniny malo veľký význam v sebestačnosti panstva. Na mape z roku 1905 je poznať zložitejšiu parkovú úpravu a odčlenenie budovy kaštieľa od hospodárskej časti. [1]
 

Vidieť, že parkovej úprave sa venovala väčšia pozornosť iba na ľavej strane od hlavnej fasády. Pravdepodobne z finančných dôvodov. Na pravej strane bol zrejme prírodno-krajinársky park v kombinácii s ovocným sadom. Najväčšie stromy, ktoré sú v súčasnom parku, boli zrejme vysadené pred rokom 1905 a sú pozostatkom najnákladnejšie úpravy priestoru. [2]
 

Koncom 19 storočia boli moderné anglické parky, v ktorých sa vysádzali cudzokrajné dreviny. Gbelianska úprava je dosť pravidelná so stredovou osu, ktorá zrkadlovo rozdeľuje park. Pravdepodobne tu nechýbali ani živé ploty, ktoré na niektorých miestach lemovali sieť chodníkov. Park sa zrejme prestal udržiavať v roku 1945, kedy kaštieľ opustili poslední majitelia Majláthovci. Terasové členenie ľavej strany bolo vytvorené pravdepodobne v medzivojnovom období. [3]
 

V roku 2000 bola v parku vykonaná inventarizácia drevín, ktorá môže byť zaujímavým porovnávacím materiálom súčasného stavu zelene. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Gbeľany – kaštieľ s areálom – park (č. ÚZPF 1340/3) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Ing. Marek Sobola, PhD., Ing. Tamara Reháčková, PhD.. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Fotogaléria
Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Jana Lacková 9/2021Gbeľany - Park pri kaštieli foto © Jana Lacková 9/2021
Poznámky
[1] Kaštieľ Gbeľany. In: Gbeľanské noviny, I, 2014, č. 2, s. 8 - 9.
[2 - 4] Kaštieľ Gbeľany. In: Gbeľanské noviny, I, 2014, č. 2, s. 9.
[5] www.pamiatky.sk (28.4.2023)
Bibliografia
www.gbelany.eu
GPS
49.213891, 18.846817
49°12'50.0"N 18°50'48.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk