Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gbeľany - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Gbeľany, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kamenná socha, ktorá je z roku 1827.
Bibliografia
www.gbelany.euwww.pamiatkynaslovensku.sk