Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gbely - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Gbely, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v rokoch 1844 – 1853 s neskoršími úpravami. Je to jednoloďová stavba obdĺžnikového pôdorysu s rovným uzáverom presbytéria. V lodi sú pruské klenby, v presbytériu česká placka. Fasáda je členená lizénami s termálnymi oknami. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia. V stĺpovej architektúre oltára je obraz sv. Michala z roku 1839 od F. Rutteho z Viedne. Bočný oltár je klasicistický z prvej polovice 19. storočia. V oltárnej doske, lemovanej pilastrami, je obraz Immaculaty z roku 1853 od F. Rutteho. Druhý bočný oltár je klasicistický s obrazom sv. Jozefa, taktiež od F. Rutteho z roku 1853. Kazateľnica je zo začiatku 19. storočia, na baldachýne so sochou Dobrého pastiera. [2]
 

Rímskokatolícky farský kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi (tiež patrón mestečka) je architektonickou dominantou Gbelov. Na jeho vybudovanie a vybavenie štedro prispela i cisárska rodina. Posvätený bol 12. septembra 1852. Vybavenie interiéru bolo realizované v roku 1853. Ďalšia posviacka bola 13. júna 1859, o čom je dochovaný historický zápis. Gbelský kostol mal postavenie biskupského chrámu a bol okrasou Záhoria. [3]
 

Unikátnou pamiatkou je drevený oltár Božského Srdca Ježišovho umiestnený oproti bočnému vchodu do chrámu. Neoddeliteľnou súčasťou gbelskej farnosti sú i objekty, ktoré majú charakter kultúrnych a historických pamiatok a sú zapísané v štátnom zozname národných kultúrnych pamiatok (Trojičný stĺp, súsošie Immaculaty). [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti mestečka.
Fotogaléria
Gbely - Kostol sv. Michala archanjela zp © Jiří Fiedler, zbierka (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Gbely - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1983Gbely - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1983Gbely - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1983Gbely - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 10/1983Gbely - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 4/2018Gbely - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 4/2018Gbely - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 4/2018Gbely - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 370.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 370.
[3 - 4] www.gbely.fara.sk (23.5.2015)
Bibliografia
www.gbely.sk
GPS
48.717022, 17.122007
48°43'01.3"N 17°07'19.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk