Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gbely - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Gbely, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický stĺp z druhej polovice 19. storočia. Renovovaný bol v roku 1893. Na hranolovom podstavci stojí vysoký stĺp, zakončený súsoším najsvätejšej Trojice na oblakoch, ktoré pozostáva zo sediacich postav Boha Otca (vpravo) a Ježiša Krista (vľavo). [1] Obidve postavy sedia na oblaku, ktorý vytvára súčasne ich podstavec. V strede súsošia je holubica, symbol Ducha Svätého, uzatvárajúca kompozíciu. Svojou výškou 550 cm je stĺp dominantou parku pred mestským úradom. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na námestí pred mestským úradom.
Fotogaléria
Gbely - Trojičný stĺp foto © Ľuboš Repta 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 370.
[2] www.gbely.fara.sk (12.5.2016)
Bibliografia
www.gbely.sk
GPS
48.718952, 17.119008
48°43'08.2"N 17°07'08.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk