Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Geča - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Geča, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka ("koscelek") je riešený ako samotná polkruhová apsida smerujúca na východ, v náznakoch vykazujúca znaky románskeho slohu. V 19. storočí bola zo severnej strany vŕšku zboku do terénu až po základy stavby pristavaná krypta statkárskej rodiny Laszló. Strecha je zakončená vežičkou so zvonom (umieráčikom), pôvodne pokrytá dreveným šindľom. [1]
 

V interiéri sa nenachádza žiadny pôvodný inventár. Steny a strop sú bez akejkoľvek maliarskej výzdoby, no dá sa predpokladať, že pod vápennými nátermi sa vyskytuje staršia maliarska výzdoba. [2]
 

O kaplnke sa zmieňujú už konskripcie cirkvi z obce Geča. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom vŕšku. Nachádza sa na cintoríne.
Fotogaléria
Geča - Kaplnka na cintoríne foto © Marek Marcinčák 10/2020
Poznámky
[1 - 3] www.obecgeca.sk/obec-1/kultura/pamiatky/ (12.10.2020)
Bibliografia
www.geca.sk
GPS
48.621081, 21.314615
48°37'15.9"N 21°18'52.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk