Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gedeon Majunke 100. výročie úmrtia (FOTO SÚŤAŽ)
gedeon-majunke-100-vyrocie-umrtia-foto-sutaz gedeon-majunke-100-vyrocie-umrtia-foto-sutaz gedeon-majunke-100-vyrocie-umrtia-foto-sutaz gedeon-majunke-100-vyrocie-umrtia-foto-sutaz gedeon-majunke-100-vyrocie-umrtia-foto-sutaz

 


 

Vážení priatelia,
 


 

v týchto dňoch si pripomíname 100. výročie úmrtia významného architekta Gedeona Majunkeho, narodeného a žijúceho v Spišskej Sobote (dnes časť mesta Poprad).
 

Pripájame jeho stručný životopis a tiež zoznam niektorých stavieb, ktoré nájdete pri prechádzkach v jednotlivých tatranských osadách. Spomíname s úctou na osobnosti nášho regiónu.
 


 


 

TATRANSKÁ GALÉRIA pri tejto príležitosti vypisuje SÚŤAŽ
 


 

o najzaujímavejšiu fotografiu stavieb Gedeona Majunkeho. Fotografie s popisom, menom autora a dátumom vzniku snímky priložte ako prílohu mailu vo formáte jpg. Email s označením „Súťaž Majunke“ v predmete správy zašlite na emailovú adresu tatragaleria@tatragaleria.sk
 


 

Termín ukončenia súťaže je 30. septembra 2021.
 


 

Anna Ondrušeková, riaditeľka
 

kolektív pracovníkov TG v Poprade.
 


 

Portál www.pamiatkynaslovensku.sk spolupracuje s Tatranskou galériou v Poprade na fotosúťaži, ktorú vyhlásila. Desať najúspešnejších fotografií uverejníme na webe. Tešíme sa na Vaše krásne fotografie. Usilovne fotografujte a posielajte galérii svoje diela. : )
 


 

www.tatragaleria.skwww.pamiatkynaslovensku.sk