Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gelnica - Banícke múzeum
Lokalita
obec Gelnica, okres Gelnica, Košický kraj
História
Formovanie myšlienky vzniku múzea má svoju dávnu históriu aj v Gelnici. Už na sklonku vlády Márie Terézie v roku 1766 bolo mestské zastupiteľstvo v Gelnici vyzvané, aby sa postaralo o zozbieranie všetkého dokumentačného materiálu súvisiaceho s baníctvom a postaralo sa tiež o jeho šetrné uloženie. Táto výzva ostala však dlho bez povšimnutia a až v roku 1932 sa tejto ušľachtilej myšlienky ujal vtedajší riaditeľ meštianskej školy Leopold Gruss, ktorý od baníkov a ich rodín začal zbierať rôzny materiál. Skladoval ho v priestoroch meštianskej školy. Nebol však pre verejnosť prístupný. Slúžil a bol v značnej miere využitý pri vyučovaní. Po smrti Leopolda Grussa sa tejto úlohy ujal Samuel Fabriczy, učiteľ, ktorý vymohol na mestskom predstavenstve pridelenie jednej budovy, ktorá dovtedy slúžila ako sypáreň a stajňa. Budova bola povrchne upravená a prispôsobená k účelom múzea a tak v roku 1938 bolo múzeum po prvýkrát sprístupnené pre verejnosť. Toto sprístupnenie netrvalo dlho, keďže budova, aby bola spôsobilá pre potreby múzea si vyžadovala väčší náklad na uskutočnenie adaptačných prác. Toto však nepochopilo mestské predstavenstvo a tak múzeum aj pričinením blížiacich sa vojnových udalostí bolo už 15. marca v roku 1939 pre verejnosť uzatvorené. [1]
 

V roku 1948 bolo múzeum sprístupnené po prvýkrát po oslobodení verejnosti a jeho provizórne inštalované zbierky navštívilo v roku 1948 asi 250 osôb. Vstupné sa nevyberalo. Významnú úlohu pre aktivizáciu činnosti múzea v roku 1949 malo ustanovenie 9 členného kuratória miestneho múzea, ktoré bolo vymenované 1. februára 1949. Kuratórium na svojich zasadnutiach v roku 1949 sa zaoberalo činnosťou múzea, pracovným programom na ďalšie obdobie, ako aj návrhmi na opravu a údržbu budovy múzea. [2]
 

V roku 1963 vo februári sa po generálnej oprave vnútornej časti budovy uskutočnila inštalácia expozícií, ktoré boli sprístupnené verejnosti a to: expozícia astronómie, geológie Československa, geológie Spiša, antropológie, archeológie a expozícia baníctva za feudalizmu. Obsah expozícií sa postupne rozširoval. Dňom 1.2. 1965 sa stalo banícke múzeum pobočkou Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi. Jeho súčasťou bolo do 31.3.2005. Od 1.4.2005 prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gelnica. Múzeum v súčasnosti dokumentuje baníctvo, národopis, históriu mesta, geológiu a cechy. [3]
 

Budova múzea bola postavená roku 1802. Na jej výstavbu bol použitý materiál z hradných múrov. [4] Vznikla z renesančného jadra pričlenením ďalších budov v duchu tereziánskeho baroka. Nad portálovým rizalitom sa vypína mohutná baroková veža. Budova bola v minulosti sídlom mestskej radnice. [5]
 


 

Gelnica - Radnica

Kontakt
Banícke múzeum
Banícke námestie 8
056 01 Gelnica

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok 9.00 - 17.00 hod.
Sobota - Nedeľa 13.00 - 17.00 hod.
Fotogaléria
Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 8/2010Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 8/2010Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 8/2010Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum (Gelnica, 1979) foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - pohľad z múzea na námestie foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum (pamätná tabuľa na budove) foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum (pamätná tabuľa na budove) foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum (pamätná tabuľa na budove) foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum (pamätná tabuľa na budove) foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum (pamätná tabuľa na budove) foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016Gelnica - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 6/2016
Poznámky
[1 - 4] www.gelnica.sk (12.9.2015)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 372.
Bibliografia
www.gelnica.sk
GPS
48.851293, 20.933273
48.851293, 20.933273

Pamiatky v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk