Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gelnica - Radnica
Lokalita
obec Gelnica, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Objekt radnice vznikol v roku 1802 z pôvodného renesančného jadra pričlenením ďalších budov. [1] Na jeho výstavbu bol použitý materiál z hradných múrov. [2] Fasáda je jednotne upravená v tereziánskom baroku. Nad portálovým rizalitom stojí mohutná barokovo upravená veža. K fasáde z druhej polovice 18. storočia sú prispôsobené pričlenené budovy, upravené v 19. a 20. storočí. [3] Radnica je dnes sídlom Baníckeho múzea, ktoré bolo otvorené 25. februára 1963. Uchováva exponáty a nástroje z baní Hnileckej doliny. [4]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Gelnica – radnica, Banícke nám. 8 (č. ÚZPF 638/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. P. Kling. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý. Využíva sa ako múzeum.
 

Gelnica - Banícke múzeum

Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Gelnica - Radnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Gelnica - Radnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Gelnica - Radnica foto © Viliam Mazanec 8/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 372.
[2] www.gelnica.sk (12.9.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 372.
[4] www.gelnica.sk (12.9.2015)
[5] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
GPS
48.851293, 20.933273
48.851293,20.933273
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk