Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemer - Pomník Mateja Korvína
Lokalita
obec Gemer, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pomník bol postavený v roku 1917. Je dielom maďarského sochára Barnabása Hollóa. Na kamennom murovanom podstavci stojí bronzová socha kráľa s motykou v ruke. Pomník vznikol na pamäť 450. výročia pobytu kráľa v obci Gemer. K návšteve sa viaže povesť, ako kráľ Matej donútil feudálov pracovať vo vinohradoch, aby poznali ťažkú prácu poddaných. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pomníka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí neďaleko kostola.
Fotogaléria
Gemer - Pomník Mateja Korvína foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Pomník Mateja Korvína foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Pomník Mateja Korvína foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Pomník Mateja Korvína foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Pomník Mateja Korvína (v pozadí evanjelický kostol) foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Pomník Mateja Korvína foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Pomník Mateja Korvína foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Pomník Mateja Korvína foto © Viliam Mazanec 7/2019Gemer - Pomník Mateja Korvína foto © Viliam Mazanec 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 373.
Bibliografia
www.obecgemer.sk
GPS
48.449074, 20.315805
48°26'56.7"N 20°18'56.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk